KUPATILO BLOK 23

Prikaz (renoviranje) kupatila u kome su izvođeni adaptacioni radovi koji uključuju rušenje (grube radove), zamena kompletne vodovodne i kanalizacione mreže, ponovno malterisanje i priprema kupatila za keramiku, izrada hidroizolacije, postavka nove keramike, postavka novih sanitarija, ugradnja vrata farbanih poliuretanom, postavka rasvete.

Shares