Lokal Kalenićeva

Prikaz (adaptacije) u kojoj su rađeni grubi radovi, reparacija plafonske cigle (obijanje maltera i ponovno fugovanje), provlačenje električne instalacije, kompletna hidro izolacija suterenskog dela, gipsani radovi sa kompletnim gipsanim policama, keramički radovi, postavljanje vrata, montaža rasvete, završno dekorisanje prostora.

Shares