Lokal Pančevo Aviv centar

Prikaz (adaptacija) lokala u Pančevu u kome su rađeni molersko farbarski radovi, rehabilitacija rasvete, dekorativni zidovi sa bojom, postavljanje tapeta, izrada nameštaja prodajnog pulta kabina i finalna dekoracija prostora.

Shares